แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ และ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้
ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นลูกค้าของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ
ข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้บริการได้
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ท่านสามารถนำหนังสือรับรองฯ ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้น
Click here to see your activities